Als kinderen bijna 4 jaar zijn, zitten ze of komen ze in een nieuwe fase die ze als " spannend" kunnen ervaren.

Ze zijn zich meer bewust van zichzelf dan toen ze 3 werden en de overgang  van bekende peuterspeelzaal/ creche naar de basisschool zit er aan te komen. 

Vaak  versterken de volwassennen om  het  kind heen dit gevoel. Wanneer ik op huisbezoek ging om 

kennis te maken met een " bijna" 4 jarige, werd  vaak het woordje " spannend "  in het bijzijn van het kind gezegd en dan ook nog meerdere keren herhaald. Het is  natuurlijk prima dat bepaalde gevoelens er zijn  en daar mag ook over gesproken worden, maar ga er niet mee aan de haal. Zo maak je het alleen maar moeilijker voor je kind.

 

Hoe kun je rekening houden met deze vierjarige kleuters?

- De meeste kleuters  willen wel weten hoe het gaat op de basisschool. Vraag aan de leerkracht van je kind wat hem te wachten staat wanneer hij voor het eerst naar school gaat. Waar moet hij zijn jas en tas laten?  Mogen ouders mee de klas in? Wat moeten ze doen wanneer ze op school zijn en vooral wat verwacht de leerkracht van het kind. Dit geeft duidelijkheid en veiligheid.( " O, dus ik hoef nog niet te kunnen lezen wanneer ik naar de basisschool ga?")

-Leer je kind enige zelfstandigheid zoals zelf een jas aantrekken, wc gaan en handen wassen. Dit geeft het kind het gevoel " al groot te zijn". Waardoor hij zich sterker zal voelen.

-Probeer er achter te komen wat je kind zijn grootste angst/ onzekerheid is. Zijn het de  " grote" kinderen op school, de vreemde juf/meester of het lang van huis zijn. Bedenk samen een oplossing voor deze probleempjes zoals: wie zijn  dan die grote kinderen, zijn ze echt zo groot? Zitten ze bij je in de groep? Of elders? Wat kun je doen wanneer je bang wordt?

-Het belangrijkste is toch wel dat een kind leert om " verbaal" voor zichzelf op te komen. Leer je kind om aan te geven dat hij iets niet leuk vindt. Leer hem nee te zeggen en respecteer dit zelf ook. Ik heb het natuurlijk niet over het weigeren van spruitjes maar over vastpakken  en kietelen wat sommige kinderen echt niet leuk vinden.