Op 18 novemebr a.s. is het weer zover: Sinterklaas komt aan in Nederland. De tijd van  snoepen en cadeautjes is weer aangebroken.
Ook menig ouder zal de komende tijd zich afvragen wat er nu weer gevraagd  en gegeven moet worden op 5december. Ze hebben immers al zoveel.
Na de feestdagen zullen alle spullen ook weer opgeruimd moeten worden bij het andere speelgoed. Dit vraagt om inzicht en ordenen en dat is iets wat kinderen nog moeten leren.
Daarom hier een paar tips:

-Ruim voor de feestdagen alvast samen met je kind het speelgoed op en bepaal wat er weg kan.( evtueel inleveren bij de voedselbank of kringloop)

-Reserveer alvast ruimte voor het nieuwe speelgoed. Wanneer kindere weten waar ze hun spullen moeten laten, zullen ze eerder geneigd zijn om te gaan opruimen.

-Is het duidelijk voor de kinderen waar alles hoort? Maak anders bakken voor b.v. auto's , poppen etc. Plak hier evtueel een etiket op. Benoem hardop dat de poppen bij de poppen horen. Je doet dit voor en vraagt je kind of hij je wilt helpen.

-Help zelf ook mee en zeg waar je alles laat.  Vraag aan je kind of bv het stukje lego nog even in de legobak wil doen. Laat hem ook controleren of alle legosteentjes opgeruimd zijn.

-Pak steeds soort bij soort aan. " Eerst gaan we alle auto's doen. Waar moeten ze ook alweer in?"

-Wanneer alles opgeruimd is maken jullie een selfie van jullie bij de opgeruimd plek. Bewaar deze foto om te bewijzen dat een opruimde speelplek veel fijner is om te spelen.

-Vier jullie " projectje" met een kopje thee en iets lekkers of maak een dansje. Heb plezier en geniet !

succes !spelend meisjeopruimen speelgoed